Vibeke Nilsen

Førskolelærere, Horten kommune

Vibeke Nilsen

Førskolelærere, Horten kommune

Biografi

Vibeke Nilsen er utdannet førskolelærere og jobber til daglig i Skavli barnehage i Horten. Vibeke er i tillegg til å være førskolelærer også assisterende styrer. Hon er utdannet ved Høgskolen i Vestfold, med etterutdanning innen musikk, veiledningspedagogikk og realfag i barnehagen. Vibeke har lang erfaring med å jobbe tverrfaglig gjennom helårsprosjekter, der de har fokus på å skape meningsfulle læringsprosesser gjennom lek.