Tove Lafton

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo

Tove Lafton

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo

Biografi

Tove Lafton er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus institutt for barnehagelærerutdanning. Hun har bred undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen og lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. I 2016 avsluttet hun doktorgradsprosjektet som har tittelen “Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi”.