Tori Virik Nøvik

Lektor og prosjektleder

Tori Virik Nøvik

Lektor og prosjektleder

Biografi

Tori er lektor ved ungdomsskolen på Skåbu oppvekst, og prosjektleder for satsingen «Norges første entreprenørskapsskole», og et større entreprenørielt internasjonaliseringsprosjekt ved skolen. Hun er opptatt av at elever bør få lære på en måte som motiverer dem og oppleves relevant, og brenner for pedagogisk entreprenørskap som gir elevene denne muligheten.

Hun er lærebokforfatter for Cappelen Damm (om pedagogisk entreprenørskap i praksis, kommer i årsskiftet 2018/19). Nr. 2 Årets entreprenørskapslærer i 2014 med hederlig omtale. Medlem i kjerneelementgruppene for revisjon av Kunnkapsløftet. Brukt som foredragsholder om temaet i regi av UDIR og andre.