Siw Klemetsen

Rådgiver i Statped

Siw Klemetsen

Rådgiver i Statped

Biografi

Siw Klemetsen jobber som rådgiver i Statped – Læringsressurser og teknologiutvikling. Hon har erfaring fra skole og PPT og har opparbeidet seg en særskilt kompetanse i forhold til teknologi for elever som har ekstra behov for struktur og forutsigbarhet.