Petter Kongsgården

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst Norge

Petter Kongsgården

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst Norge

Biografi

Ptter jobber som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Hans forskningsfelt er rettet mot læreres implementering av digital teknologi (I:I) i undervisning og læring i grunnskole og videregående opplæring. Petter underviser i pedagogikk ved nettbaserte studieprogram i Master i lærerutdanning 5-10 og Lektorutdanning i realfag og har også erfaring som lærer i grunnskolen og videregående opplæring, og som rektor i ungdomsskolen.