Morten Munthe

Lektor, Oslo Handelsgymnasium

Morten Munthe

Lektor, Oslo Handelsgymnasium

Biografi

Morten Munthe er lektor i videregående skole med mange års erfaring. Han undervi­ser på Oslo Handelsgymnasium i matematikk, fysikk, teknologi og forskningslære og naturfag. Fra høsten 2018 har han holdt på med en doktorgrad i matematikkdidaktikk ved NMBU der hovedfokuset er elevenes læring ved bruk av programmering i valg­fagene R1 og R2. Morten har også holdt flere foredrag og deltatt på seminarer med temaet programmering i skolen.