Mette Karin Nordeng

Rektor på Hammer ungdomsskole, Lørenskog kommune

Mette Karin Nordeng

Rektor på Hammer ungdomsskole, Lørenskog kommune

Biografi

Mette Karin Nordeng har jobbet på ulike skoler og trinn i Lørenskog kommune i tretti år, og har de siste ti årene vært rektor på Hammer ungdomsskole. Skolen er Universitetsskole for UiO, og har i mange år jobbet systematisk med utvikling og forbedring av skolens klasseromspraksis. I dette arbeidet har det vært nødvendig å utvikle en robust kultur og en organisasjon for læring, basert på ulike profesjonsfelleskap i personalet.