Marte Blikstad – Balas

Professor, Universitetet i Oslo

Marte Blikstad – Balas

Professor, Universitetet i Oslo

Biografi

Marte Blikstad – Balas er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo hvor hun underviser på lektorprogrammet. Marte er klasseromsforsker og er spesielt opptatt av hvordan digitalisering endrer skolehverdagen for lærere og elever, noe som ikke blir mindre viktig med nye læreplaner i anmarsj. I forbindelse med fagfornyelsen har hun sittet den tverrfaglige gruppa og er medlem i eksamensgruppa som arbeider med fagfornyelsen.