Maja R. Brustad

Avdelingsleder i Rikt AS

Maja R. Brustad

Avdelingsleder i Rikt AS

Biografi

Maja R. Brustad har mange års erfaring som lærer i Osloskolen. De siste tre årene har hun vært ansatt i Rikt AS og reist landet rundt for å bistå skoler i utviklingsprosjekter i forbindelse med digital satsning. Hennes engasjement har falt på lærerens rolle i denne utviklingsprosessen. Hennes mantra er «Hvis det ikke skjer noen endring hos læreren, så har det per definisjon ikke skjedd noen endring!»