Lasse Høgås

Pedagogisk veileder i Rikt AS

Lasse Høgås

Pedagogisk veileder i Rikt AS

Biografi

Lasse Høgås er adjunkt med vekt på naturfag, matematikk og kroppsøving og har i tillegg etterutdanning som Skaperlærer. Som pedagogisk veileder i Rikt AS, reiser han landet rundt for å bistå skole- og barnehageansatte med å øke sin kompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Lasse er opptatt av undervisning hvor elevene får utforske, skape og arbeide problemløsningsorientert.