Knut Madsbakken

Lærer på Fyrstikkalleen skole, Oslo kommune

Knut Madsbakken

Lærer på Fyrstikkalleen skole, Oslo kommune

Biografi

Knut Madsbakken er utdannet lektor, med historie som hovedfag. Han har 20 års erfaring som lærer både i ungdomsskolen og videregående skole, og han har jobbet med læringsteknologi siden 2006. I dag jobber Madsbakken som lærer på Fyrstikkalleen skole (trinn 8–13), i tillegg til å være en del av Osloskolens veilederteam for bruk av læringsteknologi.