Kjetil Idås

Utviklingsleder i Akademiet-Heltberg gruppen

Kjetil Idås

Utviklingsleder i Akademiet-Heltberg gruppen

Biografi

Kjetil Idås er utviklingsleder i Akademiet-Heltberg gruppen som eier 14 videregående skoler, 11 privatistskoler og har 450 lærere. Akademiet-Heltberg gruppen har sterkt fokus på bruk av EdTech i undervisningen og Kjetil Idås er kjent for sitt engasjement for bedre matematikkundervisning bl.a. i hans Facebookgruppe Matematikkdidaktikk med 16.000 medlemmer.