Ivar Berg

Prosjektleder ved Asker kommune

Ivar Berg

Prosjektleder ved Asker kommune

Biografi

Ivar Berg har i 15 år jobbet med større satsinger for bruk av teknologi i utdanningen, både i det offentlige og fra det private næringsliv. De tre siste årene har han ledet prosjektet Digital læring i askerskolen som har bestått av en omfattende kompetanseheving av alle lærere, og etablering av en enhet per elev i alle skoler i Asker kommune.