Ilka Nagel

Lektor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold

Ilka Nagel

Lektor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold

Biografi

Ilka Nagel er høgskolelektor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold. Hun er seksjonleder for «Digital kompetanse og læring og leder prosjektet «Digitalisering i Lærerutdanningen». Hun har tidligere vært ungdomsskolelærer, IKT pedagog og jobbet med skoleutvikling.