Helene Berntsen Brennås

Rådgiverstilling barnehage, Trondheim Kommune

Helene Berntsen Brennås

Rådgiverstilling barnehage, Trondheim Kommune

Biografi

Helene har mastergrad i førskolepedagogikk i tillegg til barnehagelærerutdanning. Hun har bidratt som ressursperson og bidragsyter på ulike måter i Utdanningsdirektoratet, og satt også i Kunnskapsdepartementets ekspertutvalg om barnehagelærerrollen. Hun har vært fagleder i Nardosletta barnehager, og er nå i en rådgiverstilling i Trondheim Kommune.