Håvar Eidslott

Lærer og IKT-veileder, Oslo kommune

Håvar Eidslott

Lærer og IKT-veileder, Oslo kommune

Biografi

Håvar Eidslott er utdannet lærer med en master i pedagogisk bruk av IKT. Håvar har 13 års undervisningserfaring fra Osloskolen, i tillegg til å være IKT-veileder i Utdanningsetaten de to siste årene. Han har bidratt til programmeringskurs for Sommerskolen og Osloskolens 4. trinnselever. I dag jobber Håvar på Vollebekk skole som lærer og IKT-veileder.