Hanne Bjerke

Pedagogisk veileder i Rikt AS

Hanne Bjerke

Pedagogisk veileder i Rikt AS

Biografi

Hanne Bjerke har en mastergrad i pedagogikk med fokus på teknologistøttet læring. Som pedagogisk veileder i Rikt AS, reiser hun landet rundt for å bistå skole- og barnehageansatte med å øke sin kompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Hun brenner for å formidle alle mulighetene digitale verktøy gir for å gjøre barna aktive, kreative og utforskende