Erik Westrum

Fagansvarlig i Rikt

Erik Westrum

Fagansvarlig i Rikt

Biografi

I halvannet år før han startet i Rikt, jobbet Erik med Fagfornyelsen i UDIR. Erik er kjent som en engasjerende taler som vinner publikum over med sitt engasjement og sine interessante og engasjerende refleksjoner. For mange er Erik kjent for sitt mangeårige arbeid med IKTplan.no, et arbeid som han startet i Drammen kommune og videreførte i Senter for IKT i Utdanningen. Siden august har Erik vært ansatt i som Fagansvarlig i Rikt, hvor han jobber med å forankre Fagfornyelsen internt i Rikt og i skoler og kommuner vi jobber med.