Daniel Hedblom

Lærer og IKT-veileder, Oslo kommune

Daniel Hedblom

Lærer og IKT-veileder, Oslo kommune

Biografi

Daniel Hedblom er utdannet lektor med historie og medieproduksjon som hovedfag. Daniel har jobbet i Osloskolen i ni år, i tillegg til å være IKT-veileder for Utdanningsetaten de siste to årene. Han har bidratt med pedagogisk og teknisk innføring av nettbrett i Osloskolen, og har de siste årene fokusert på spillbasert læring. I dag jobber han på Vollebekk skole som lærer og IKT-veileder.