Cathrine K. Zandjani

Rektor ved Asker videregående skole

Cathrine K. Zandjani

Rektor ved Asker videregående skole

Biografi

Cathrine Kittilsen Zandjani er rektor ved Asker videregående skole. Her har hun før rektorjobben også vært avdelingsleder, teamleder og faglærer i norsk og tysk. For Akershus fylkeskommune har hun hatt ansvar for fagnettverkene i Vestregionen samt et nettverk for rektorer innenfor vurdering for læring.
Zandjani har vært med på å skrive Epos, Grip teksten, lærebok i norsk etter Kunnskapsløftet og hun har vært foredragsholder i BRO Aschehoug. Zandjani studerte ved NTNU i Trondheim og var i 2000 ferdig med mastergrad i nordisk litteratur. Høsten 2015 fullførte hun en master i skoleledelse ved BI i Oslo.

Som rektor er Cathrine Zandjani opptatt av elevsentrert skoleledelse og bygging av kollektiv kapasitet i personalet. Asker videregående skole har følgende visjon: «sammen skaper vi kompetanse for fremtiden» og som rektor tror Zandjani på at en skole utvikler seg i fellesskap ved at alle tar ansvar for å sette utvikling på dagsorden.