Are Sanne Helgesen

Lærerspesialist på Hammer ungdomsskole, Lørenskog kommune

Are Sanne Helgesen

Lærerspesialist på Hammer ungdomsskole, Lørenskog kommune

Biografi

Are Sanne Helgesen har vært ansatt på Hammer skole i åtte år, og vært tillitsvalgt for Utdanningsforbundet i hele denne perioden. Helgesen er lektor i engelsk og samfunnsfag med tilleggsutdanning innenfor veiledning. Han fungerer nå som lærerspesialist og fagkoordinator i engelsk. Helgesen har vært teamleder i mange år, og veileder både studenter, nytilsatte og andre kolleger ved skolen.