Ann S. Michaelsen

Forfatter, foredragsholder og leder av elevtjenesten på Sandvika vgs.

Ann S. Michaelsen

Forfatter, foredragsholder og leder av elevtjenesten på Sandvika vgs.

Biografi

Ann S. Michaelsen er forfatter, foredragsholder og leder av elevtjenesten på Sandvika vgs. Master i skoleledelse fra universitetet i Oslo. Har skrevet boken det digitale klasserommet; Cappelen Damm og bidratt i boken «Digital læring i skole og lærerutdanning», Universitetsforlaget. Sandvika vgs vant prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på dette feltet bruk av teknologi i undervisningen i 2016.

Har deltatt bidratt i mange Horizon prosjekt: Project Europe Expert, Norwegian Schools, Technology-Outlook-for-Scandinavian- NMC Technology Outlook for Nordic Schools.

Deler undervisningsopplegg og tanker rundt utdanning på bloggen; «Connected Teaching and Learning».