Det er kun et begrenset antall plasser til SETT Master Class – meld deg på i dag for å sikre deg plass! Vær oppmerksom på at du må ha en konferansebillett for at du gratis kan melde deg på SETT Master Class.

Om du vil legge til en Master Class billett til din konferansebillett så ta kontakt oss på sett@easyfairs.se.

Onsdag 28.november

Digital dømmekraft i praksis – workshop for ansatte på barnetrinnet

Kl. 10.00-12.00 i SAL 6
*Fullbooket – send en mail til sett@easyfairs.se dersom du er interessert i stå på venteliste

Er du kontaktlærer eller skoleleder, så har du helt sikkert foreldremøter hvor temaet skal være digital dømmekraft. Det er viktig å gi barn kunnskaper om nettvett og digital dømmekraft så tidlig som mulig og helst før de blir storforbrukere på nett og sosiale medier. Ansvaret ligger både på skolen og foreldrene. Det krever at man får til et godt samarbeid mellom skole og de foresatte, men ofte mangler man de gode verktøyene og kunnskapene for å få det til. Her får du innsyn i et praktisk og nyttig pedagogisk verktøy, Dialogduk, utviklet av Medietilsynet, Mobbeombudet i Buskerud, og Dubestemmer. Dialogduk er et samtaleverktøy som skolen kan benytte til foreldremøter hvor formålet er å fremme dialog og involvering rundt temaet «Digital dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna».

Alle deltakerne får med seg en Dialogduk fra workshopen. Opplegget er utviklet spesielt for temakvelder for foreldre med barn i 2. og 3. klasse, men kan også tilpasses andre trinn i grunnskolen. Du kan lese mer om opplegget på https://www.dialogduk.no/.

Oslo Edtech Cluster

Edtech i Praksis: Matematikk

Kl. 13.00-15.00 i SAL 6
*Fullbooket – send en mail til sett@easyfairs.se dersom du er interessert i stå på venteliste

Hvordan bruke digitale læringsmidler i skolen/utdanningen når det gjelder matematikk? Programmet tar utgangspunkt i dette spørsmålet og snakker om dagens muligheter innenfor digital læring. Vi skal vise frem de beste referansecasene og du får en hands-on opplevelse.

Torsdag 29.november

Kræsjkurs i koding – helt uten fremmedord

Kl. 09.30-11.30 i SAL 6
*Fullbooket – send en mail til sett@easyfairs.se dersom du er interessert i stå på venteliste

Du har lest om Lær Kidsa Koding og kodeklubber. Du har hørt at folk vil ha programmering som eget fag i skolen. Det snakkes om konkurransedyktighet, Norges fremtid og jobber som ikke finnes ennå. Du har skjønt det nå, koding er viktig! Men det er ikke så lett å komme i gang. Programmering høres ganske komplisert ut. Du synes kanskje du ikke er så god på data. Det gjør ingenting! Koding passer for absolutt alle, det er ikke farlig og det er lov å gjøre utallige feil. Dette blir en rett på sak-seanse helt uten rare fremmedord. Alle skal få programmert, alle kommer til å gjøre noe feil og alle kommer til å kunne litt mer om koding og hvordan det kan brukes i klasserommet allerede neste dag.

Oslo Edtech Cluster

Edtech i Praksis: Matematikk

Kl. 12.30-14.30 i SAL 6
*Fullbooket – send en mail til sett@easyfairs.se dersom du er interessert i stå på venteliste

Hvordan bruke digitale læringsmidler i skolen/utdanningen når det gjelder matematikk? Programmet tar utgangspunkt i dette spørsmålet og snakker om dagens muligheter innenfor digital læring. Vi skal vise frem de beste referansecasene og du får en hands-on opplevelse.