Aktuelt konferanseinnhold

Konferanseprogrammet på SETT gir inspirasjon direkte fra lærere i barnehage og skole og skoleledere som har erfaring med å endre og utvikle skolens og barnehagens måte å lære på. Innholdet presenteres gjennom inspirerende seminarer, forelesninger og mer praktiske workshops. Hensikten med konferansen er å gi deg nye, interessante ideer til hvordan du praktisk og konkret kan utvikle både deg selv, skolen eller barnehagen i nye, spennende retninger.

I tillegg til konferansen er det også en messe hvor utstillere tilbyr forelesninger, demonstrasjoner, workshops, intervjuer, diskusjoner mm.

Møtested for inspirasjon og praksis

Fagkonferansen SETT er et møtested for inspirasjon og praksisrelatert kunnskap. Vi presenterer et konferanseprogram og en utstilling. Under utstillingen på SETT kan du møte kommuner, skoler og barnehager som viser frem vellykkede prosjekter, men også mange leverandører som tilbyr produkter og tjenester som kan knyttes til innovativ og digital læring.

SETT står for “Scandinavian Educational Technology Transformation” og er Skandinavias største messe og konferanse for moderne og innovativ læring.

På SETT har vi stor spredning i innholdet for å imøtekomme alle de ulike kategoriene av lærere og ledere, fra barnehage til videregående. Foredragsholderne er blant de mest interessante navnene innen digitalisering og læring. De er selv praktiserende innen skole, barnehage og forskning og er veletablerte profiler. Flere av forelesningene er også såpass generelle at de er interessante for alle som jobber med skoleutvikling i en eller annen form, andre retter seg mot en spesifikk målgruppe.

SETTs historie

Siden oppstarten i Stockholm i 2012 har SETT hatt en formidabel vekst og suksess. Konferansen har utviklet seg til å bli to store konferanser, i Stockholm, Malmø og nå Oslo, Lillestrøm. Siste år var det over 10000 besøk på konferansen i Stockholm. SETT tar mål av seg å skape en arena for å løfte fram det fremste som skjer i skolen innen både digitale og andre verktøy for læring og utvikling.

Argumenter for skoleledere og styrere

 • holde seg oppdatert på det nyeste som skjer innen skoleutvikling
 • det er viktig for meg som styrer å være oppdatert på det innovative som skjer på barnehagefronten
 • digital læring er en del av det systematiske kvalitetsarbeidet
 • utvikle det profesjonelle nettverket, knytte allianser for utvikling. Kollegial læring, skoleledere og styrere imellom
 • det er gøy
 • viktig å kunne få inspirasjon til hvordan jeg som styrer kan bidra til digital kreativitet i min barnehage
 • styrk ditt pedagogiske lederskap 2.0.
 • bygge team og delta på konferansen sammen med lærerne
 

Argumenter for lærere

 • oppdage nye måter å få til måloppnåelse på
 • vi må investere i vår pedagogiske utvikling
 • jeg vil møte andre lærere og utveksle erfaringer, kollegial læring
 • jeg ønsker å formidle inspirasjon til kollegene mine
 • jeg vil få kunnskap om det absolutt siste innen pedagogisk utvikling
 • jeg kommer til å velge de seminarene som berører utviklingsområdene for vår skole og som bidrar til at vi jobber videre med disse
 • det er viktig å lære om digitale fortellinger i barnehagen
 • det er lettere å sette i gang med noe nytt vi har lært, når vi er flere kolleger på samme konferanse
 • gleder meg til å lære mer om lekens betydning i barnehagen