Program 2019

Innholdet retter seg mot ledere og beslutningstagere på alle nivåer i skole og barnehage, men også lærere i barnehage og skole med interesse for ledelse og skoleutvikling kan melde seg på dette programsporet.  Man får da tilgang til alle porgramsporene på SETT. Du bestemmer deg når du er kommet og går på det som passer dine interesser best.

2019-11-27

2019-11-28