Velkommen til invidelse af SETT 2019!

– Med musikalisk innslag fra Edvard Munch vgs, Oslo kommune

27. november 09.30 – 09.45 i sal 7

Moderator-settdagene

Hilde Røssum Strandenæs – Rektor og skoleleder

Tormod

Tormod Korpås – Utdanningsforbundet

Moderator 27.nov

Hilde Røssum Strandenæs har jobbet i Osloskolen siden 2000.
Hon har vært lærer og skoleleder Trosterud skole, skoleleder og rektor på Vestli, Ellingsrudåsen og nå Tåsen skole. Lærerutdanning fra Bergen 2000, Master i skoleledelse BI Oslo 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Moderator 28.nov

Tormod Korpås er moderator for leder- og skoleutviklingssporet på årets konferanse. Han er sentralstyremedlem og leder sentralt lederråd i Utdanningsforbundet. Han har lang erfaring som rektor, skoleleder og lærer i videregående skole og var medlem i Ludvigsenutvalget – et regjeringsoppnevnt utvalg som sto bak NOUene «Fremtidens skole» og «Elevenes læring i fremtidens skole.

Bjarteee

Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør i pedagogisk avdeling i Osloskolen.

Camilla-Lorenskog

Camilla Sandstrøm Mathiassen, skolesjef i Lørenskog kommune

Erik-Akershus

Erik Heier, regiondirektør for Romerike, Akershus kommune