Zokrates

Zokrates

Stand: C:01
E-post: zokrates@zokrates.no
Telefon: 993 03 700

Zokrates Læringsplattform er bygd på toppen av Office 365, og dekker de viktigste behovene for lærere, elever og foresatte.

Zokrates har fokus på gode arbeidsflyter for lærere og elever og henger tett sammen med programmene i Office 365. Zokrates har en unik ukeplanfunksjon som gjør arbeidet med å lage tilpassede planer til enkeltelever eller grupper enkelt å administrere for lærerne.

Zokrates er også tett knyttet til læreplanene fra Udir slik at du kan koble alle planer og oppgaver direkte til kompetansemålene og vurdere grad av måloppnåelse, og dermed få gode oversikter over hvilke kompetansemål elevene dine behersker.

Zokrates er utviklet i Norge for det norske skolemarkedet.