Visma

Visma

Stand: A:24
E-post: bengt.lerpold@visma.com
Telefon: 97988460

Om Visma

Visma Enterprise leverer løsninger til offentlig sektor, primært til norske kommuner og fylkeskommuner. Våre løsninger til forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon.

Visma Flyt Skole er en nettbasert løsning som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon i grunnskolen. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.  Visma Flyt Skole er allerede i bruk i grunnskolen hos over 220 kommuner.

Visma InSchool er en helhetlig skyløsning bygget for videregående skoler i Norge.  Løsningen effektiviserer ressursbruk og kvaliteten på de skoleadministrative prosessene. Vår overordnede målsetning er å gjøre livet enklere for de som jobber i skolen. For skolene betyr det at de kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på det som gjelder: elevenes læring.  Løsningen er nå ute for bruk i skolene i Akershus og det legges nå planer for videre utrulling i hele Norge.