Visma

Visma

Stand: A:24
E-post: ellen.margrethe.saethereng@visma.com
Telefon: 97988460

Om Visma

Visma Unique leverer løsninger til offentlig sektor, primært til norske kommuner. Våre løsninger til forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon.

Visma Flyt Skole er en nettbasert løsning som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Visma Flyt Skole er allerede i bruk i grunnskolen hos over 140 kommuner. Nå utvikles løsningen til også å omfatte videregående opplæring, og skal erstatte dagens løsning i samtlige 19 norske fylkeskommuner. Dette gjøres på oppdrag fra alle landets fylkeskommuner samt Oslo kommune, via Vigo IKS.