Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet

Stand: C:10
E-post: post@utdanningsforbundet.no
Telefon: 24 14 20 00

Om Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. Vi kjemper for unges rett til en god utdanning. Vi jobber aktivt for å styrke profesjonen og for at lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående, høyskoler og universiteter skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Les mer på www.utdanningsforbundet.no

Besøk oss på stand for å slå av en prat og drikke en kopp kaffe. Vi presenterer forskningsportalen Utdanningsforskning.no og vi inviterer flere av foredragsholderne til standen vår.