Tieto Education

Tieto Education

Stand: C:23
E-post: ketil.syversen@tieto.com
Telefon:

Tieto Education skaper IT-system som forenkler hverdagen for elever, foresatte, lærere og skoleledelse. Etter et nært samarbeid med det nordiske utdanningssystemet i mer enn 40 år,
har Tieto Education både erfaring og unike innsikter i skolens hverdag. Det gjør det mulig å oversette teknisk kunnskap til IT-løsninger som gjør læring enklere for flere millioner mennesker i Norden. Hver dag.