Techstep

Techstep

Stand: C:03
E-post: undervisning@techstep.no
Telefon: 23172350

Lærergjerningen er blant samfunnets aller viktigste. Er det et kall? Er det et yrke? Uavhengig av hva de enkelte svarer, er det helt sikkert at den digitale transformasjonen også har kommet til klasserommet. Techstep vil gjerne hjelpe elever, lærere og skole med å skape en bedre skolehverdag med digitale verktøy.

Techstep tilbyr et opplæringsprogram som sikrer at skolene får den pedagogiske tilnærmingen de trenger ved implementering av ny teknologi. Vi ønsker å gi lærerne en forståelse av hvordan teknologi kan skape nye faglige metoder og bidra til å endre undervisningspraksis.

Det er tre grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for hele metodikken og tilbudet vi har til skolen. Disse er tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet. I tillegg legger vi vekt på god sikkerhet og at personvernet blir tatt vare på.

Techstep skolepakke med iPad

Velger du å bruke iPad og iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

Vi leverer:

  • Hjelp til strategisk planlegging
  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang hjelp
  • Applikasjoner
  • Service og support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering