Techstep

Techstep

Stand: C:03
E-post: undervisning@techstep.no
Telefon: 23172350

Verktøy, ressurser og support for den moderne skolen

Techstep hjelper skole, lærere og elever med å skape en bedre skolehverdag ved hjelp av digitale verktøy. Vi tilbyr opplæringsprogram som sikrer at skolene får den pedagogiske tilnærmingen de trenger ved implementering av ny teknologi. Techstep ønsker å gi lærerne en forståelse av hvordan teknologi kan skape nye faglige metoder og bidra til å endre undervisningspraksis.

Våre verdier er tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet. I tillegg legger vi vekt på god sikkerhet og at personvernet blir tatt vare på.

Vår løsning

Techstep gir deg en komplett tjeneste med en forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

  • Opplæring og oppstartshjelp
  • Hjelp til strategisk planlegging
  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Applikasjoner
  • Service og support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Livssyklus- og miljøhåndtering
  • Finansiering