Playuba

Playuba

Stand: J:04
E-post: hei@playuba.com
Telefon: 92020667

Den beste motivasjonen for god læring er nysgjerrighet, skaperglede og mestring.

Playuba PRO er et nytt norsk metodeverktøy, med tverrfaglig appell til bruk i undervisning for alle trinn. Metoden stimulerer til samarbeid, skaperglede og kreativitet som del av lærings- og mestringsprosessen.

Med Playuba PRO kommer elevene raskt i gang med inspirerende oppgaver.  Arkitektur, design og kunst er sammensatte fag hvor teori møter praksis og kreativitet møter begrensninger. Arkitektur, design og kunst byr i tillegg på mange spennende teknologiske og samfunnsmessige utfordringer!

Undervisningsverktøyet underbygger flere elementer fra Overordnet del og kan brukes på ulike årstrinn, også VGS og passer i flere fag.

  • Enkelt og inspirerende for deg som lærer
  • Stort læringsutbytte for elevene, gjennom en leken metode
  • Lett å tilrettelegge for tilpasset opplæring
  • Enkelt å skape tverrfaglige oppgaver

Playuba PRO spillkort og nettressurser

Playuba PRO kit, 20 kategorier / kortbunker

Samarbeid og problemløsende aktiviteter

Design tenkning øver empati og kritisk tenkning

mange mulige løsninger - hva er et godt forslag til løsning?

Elever setter ord på egen tenkning og begrunner sine valg til løsning

Praktisk og enkelt å ta i bruk for alle trinn for mange lærere

Lærer styrer prosesser og innhold og tilrettelegge for dybdelæring