Kopinor

Kopinor

Stand: H:11
E-post: kopinor@kopinor.no
Telefon: 23 10 74 00

DET LILLE EKSTRA

Som lærer kan du ofte ha behov for «Det lille ekstra» i undervisningen. Du fotokopierer, skanner, laster opp, laster ned og skriver ut. Du tar kanskje bilder, sender filer, deler dokumenter, lagrer på læringsplattformen og publiserer på nettsteder.

Innholdet som kopieres er skapt av noen, og gjennom opphavsretten har opphavere og utgivere har rett til å bestemme over det de har skapt. Men det å gjøre en avtale med hver enkelt for å benytte seg av verket, er tidkrevende.

Det er her Kopinor kommer inn i bildet.

Kopinor-avtalen

Kopinor tilbyr avtaler for skoler og barnehager:

  • Lærere, ansatte og elever kan kopiere innhold til intern bruk
  • Gjelder både fotokopiering og til f.eks. læringsplattform
  • Avtalen bidrar til at nye åndsverk blir skapt

En avtale gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader og aviser, samt innhold fra internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst, fotografi eller lignende.

Kommunale og fylkeskommunale skoler og barnehager er dekket av avtalen som er  fremforhandlet av KS og Kopinor. For privatskoler og private barnehager gjelder avtalen for ett år av gangen og inngås av den enkelte skole/barnehage.

Les mer på Kopinors nettsider

Med Kopinor-avtalen er det lett å tilpasse læringsstoffet, på papir eller læringsplattform