Rikt

Rikt

Stand: H:14
E-post: kontakt@rikt.net
Telefon: 948 12 291

VÅR VISJON: ENDRE NORGE!

Hvem er vi?

Rikt består av 40 entusiaster som brenner for å se endring i skolen. I løpet av 6 år har vi bygget oss opp til å bli et veletablert firma i Lillestrøm, og drar landet rundt hver uke for å hjelpe til med å skape mestringsarenaer på skoler og barnehager. Alle våre veiledere er utdannet pedagoger, og har flere års erfaring fra skole og barnehage.

Hva gjør vi og hvorfor gjør vi det?

Vi tilbyr opplæring på forskjellige digitale plattformer til primært utdanningssektoren, men også utover dette. Vi bygger opplæringen vår etter fire begreper: Mestre, skape, reflektere og anerkjenne. Opplevelsen av å mestre kommer av godt tilrettelagte utfordringer. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablerere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes vi så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.

Begynneropplæring på Høyenhall skole

Begynneropplæring på Høyenhall skole

Vi er 40 engasjerte ansatte!