Phonak

Phonak

Stand: B:30
E-post: Kjetil.Teigen@phonak.com
Telefon: 96098600

Phonak – Vi tror på å forandre liv og skape en verden der «life is on» for alle.

Vår målsetning

Flere millioner mennesker med nedsatt hørsel lever et liv uten kontakt med menneskene de er glad i, og mange har sluttet å delta på aktiviteter de en gang var lidenskapelig opptatt av. Slik behøver det ikke å være og vi vet at vi kan utgjøre en forskjell. Ved å gi mennesker med nedsatt hørsel tilgang til alle de vakre lydene igjen, kan våre løsninger bidra til å endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig.

Sammen med hørselsspesialister verden over jobber vi målrettet og dedikert med å bekjempe stigma forbundet med det å ha et hørselstap, og for å utvikle nyskapende metoder.

Vår teknologi

Vi utfordrer stadig de teknologiske grensene for å overvinne de mest utfordrende lyttesituasjonene. Lær mer om vår nyeste teknologi (AutoSense OS og Phonak oppladbar teknologi) og få større innsikt i hva som gjør våre produkter helt unike.

Deltakelse gir bedre læring

Meningsfylt læring oppstår først når barna kan delta, og da må de kunne høre klart nok til å forstå. For barn med nedsatt hørsel kan det å oppfatte tale være en stor utfordring, og høreapparater alene er ofte ikke nok til å hjelpe dem.

Riktig løsning for enhver situasjon

For alle barn, særlig barn med hørselsproblemer, er det viktig å høre godt på skolen. I klasserommet skal barna fungere i samspill med hverandre, men først og fremst skal de lære noe. For å kunne delta fullt og helt må alle barna kunne høre læreren, men de må også kunne høre klassekamerater og andre lydkilder i klasserommet. Med Roger for skole og utdanning finnes det en løsning for enhver situasjon.

Løsninger for å høre godt på skolen

Våre hørselsprodukter er avanserte, og brukervennlige mikrofoner som fanger opp stemmen på nært hold og overfører lyden til en mottaker. Eleven med nedsatt hørsel hører hva som blir sagt, uten forstyrrende støy og på tross av avstanden til den som snakker.

https://www.phonak.com/no/no/roger1/Skolen.html