Osloskolen

Osloskolen

Stand: H:03
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Telefon:

Om Osloskolen

Osloskolen representerer Norges største skoleeier med nesten 90.000 elever og lærlinger og 14.600 ansatte. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning og fagopplæring. Etaten har også ansvar for Fagskolen i Oslo, pedagogisk-psykologisk tjeneste, Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo.