Ordnett.NO

Ordnett.NO

Stand: C:27
E-post: ellen.prebensen@kunnskapsforlaget.no
Telefon: 48201544

Ordnett skole

Ordnett skole er en ny ordboktjeneste som er tilpasset språkopplærlingen for elever i grunnskolen. Tjenesten tilbyr søk på to nivåer for hvert språk, slik at søket bedre kan tilpasses elevens ferdighetsnivå. For hvert av fremmedspråkene engelsk, fransk, spansk og tysk er det én grunnleggende skoleordbok, med færre ord og litt enklere forklaringer, og én mer avansert ordbok, med flere ord, lengre forklaringer og flere eksempler. Elevene velger selv hvilken ordbok de vil søke i som sitt førstevalg, men kan lett skifte til den andre ordboken. For eksempel kan elevene velge en grunnleggende ordbok i fremmedspråk, men opprettholde mer avanserte ordbøker i engelsk og norsk. Slike individuelle valg gjøres på Min side og systemet «husker» disse valgene fra sesjon til sesjon. Lydfiler med autentisk tale er tilgjengelig på alle språk.