Norske Læremidler

Norske Læremidler

Stand: J:07
E-post: hei@norskelaremidler.no
Telefon: 476 23 114

Utvikling av læremidler for å fremme læringsglede, mestring og motivasjon

Vi er en gjeng drevet av lidenskapen for å skape god undervisning. Sammen med elever, foresatte, lærere og skole gjør vi det enklere å få til god undervisning.

Målet vårt er å lage så godt undervisningsmateriell at både lærer og elev opplever mestring i matematikken. Vi vet at mange elever strever med matematikk i dag og vi vet hvordan de kan hjelpes. Slik kan vi fjerne negative følelser knyttet til matematikk. Hos oss er det pedagogikken og didaktikken som er den avgjørende teknologien.

Kom innom oss for en prat om dybdelæring og matematikk eller for å teste produktet vårt.

EnTo 

Matematikk for 1.-4 klasse. 

I løpet av høsten 2019 og våren 2020 vil flere og flere skoler bli invitert til å prøve ut det vi tror kan gjøre en virkelig stor forskjell for matematikkundervisning. EnTo sikrer at alle elever har den riktige grunnmuren for læring av matematikk. Basert på forskningen til Magne Nyborg på grunnleggende begreper kan vi vise sammenhengen mellom de ulike ferdighetene i matematikk og hvilke begreper eleven må kunne. Dette bygger den riktige grunnmuren for å kunne delta i matematikk. EnTo gir lærere på barneskolen et verktøy for å lære elevene det grunnlaget som skal til for å forstå og lære hele grunnskolens matematikkpensum.

EnTo er et digitalt læremiddel som også aktiverer elevene i og utenfor klasserommet. Gjennom EnTo lærer elevene de grunnleggende begrepene blant annet form, farge, antall og læreren får tips til hvordan undervisningen i matematikkferdigheter kan gjøres.

Hva er grunnleggende begreper?

Et eksempel på hvordan manglende begrepsforståelse kan hindre læring av matematikk, er begrepet “størrelse”. Hva er et “stort” tall? Er det et tall med mange tallsymboler, som for eksempel 1,89456? Er det et større tall enn for eksempel 8? Eller er et “stort” tall et tall som er mye høyere eller bredere enn et annet? Eller er det et tall som har større verdi enn et annet?

En elev som ikke behersker begrepet størrelse kan bli helt satt ut og klarer ikke å henge med i undervisningen. For lærer kan det være vanskelig å fange opp at det er dette som er problemet.