Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

Stand: F:06
E-post: nb@nb.no
Telefon: 23276000

Nasjonalbiblioteket formidler og tar vare på hele den norske kunnskaps- og kulturarven.

Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Alt er gratis og åpent for publikum.

Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer.