Vitec MV

Vitec MV

Stand: G:11
E-post: RutEli.Gabrielsen@vitecsoftware.com
Telefon: 46 85 99 60

Vitec MV er et skandinavisk konsern med kjernekompetanse innen språkteknologi. Vi utvikler verktøy for lese- og skrivestøtte og egne talesynteser. Våre lese- og skriveverktøy CD-ORD og IntoWords gir støtte til elever på ulike enheter. Vi har lese- og skriveverktøy både for PC, Mac, Chromebook, iPad/nettbrett og smarttelefon. Vitec MV er også distributør av skoleproduktene fra LEGO Education, læremidler som i dag er i bruk på mange norske skoler. Det er produkter for naturfag, matematikk og språk for hele skoleløpet.

Produkter

CD-ORD 10 til PC og Mac
Lese- og skriveverktøy for alle elever, på flere språk. Du får opplest all digital tekst, du får skrivestøtte på flere språk, du kan gjøre om tekst til lydfiler og slå opp ord bøyning og betydning i den innebygde ordboka. Verktøyet gir unik støtte til mennesker med lese- og skrivevansker eller dysleksi. Verktøyet kan brukes av alle i den første lese- og skrivelæringen med opplesning av bokstavlyder, til korrekturlytting av tekster og i språkundervisningen. CD-ORD installeres på enheten og kan brukes offline.

IntoWords
Digitalt lese- og skriveverktøy som gjør det enklere for deg å lese, skrive og lære på nettbrett, smarttelefon og i Google Chrome. Du får lese- og skrivestøtte på bokmål, nynorsk og engelsk og det kan utvides med flere språk. IntoWords brukes i den først lese- og skrivelæringen med opplesning av bokstavlyder, til korrekturlytting, i språkundervisningen og av elever med dysleksi eller lese- og skrivevansker.

LEGO Education Mindstorms EV3
Kreativ læring i naturfag og valgfag. Praktisk anvendt robotteknologi inspirerer og motiverer elevene til å lære aktivt, kreativt og virkelighetsnært. Elevene får byggeutfordringer på flere nivå og gjør eksperimenter og analyser med innslag av programmering og datalogging.

WeDo 2.0
Eksperimenterende naturfag for de yngste elevene. Her er det fokus på natur, teknologi, konstruksjon og programmering, samtidig som elevene trener problemløsning, kritisk tenkning, samarbeid og kommunikasjon.

SPIKE Prime

På årets messe kan dere bli kjent med det nyeste medlemmet av LEGO Education-familien. SPIKE Prime er rettet mot elever på 5.-8. trinn. Elevene kommer raskt i gang med å bygge modeller og utvikler sine evner til kritisk å utfordre, bruke og skape teknologi.