MV-Nordic

MV-Nordic

Stand: G:11
E-post: firmapost@mv-nordic.no
Telefon: 46 85 99 60

MV-Nordic er et Skandinavisk konsern med kjernekompetanse innen språkteknologi. Vi utvikler verktøy for lese- og skrivestøtte, egne talesynteser og læringsprogram knyttet opp mot lesing og skriving. Våre lese- og skriveverktøy CD-ORD og IntoWords kan brukes på nettet og installert på PC. Vi har lese- og skriveverktøy både for PC, Mac, Google Chrome, Office 365 og iPad. MV-Nordic er også skandinavisk distributør av skoleproduktene fra LEGO Education, læremidler som i dag er i bruk på mange norske skoler.Det er produkter for naturfag, matematikk og språk for hele skoleløpet.

Produkter

CD-ORD 9
Lese og skriveverktøy for alle elever, på flere språk. Du får opplest all digital tekst, du får skrivestøtte på flere språk, du kan gjøre om tekst til lydfiler og slå opp ord bøyning og betydning i den innebygde ordboka. Programmet brukes i den først lese- og skriveinnlæringen med opplesning av bokstavlyder, til korrekturlytting, i språkundervisningen og av elever med dysleksi.

IntoWords-familien
Lese- og skrivestøtte på nettet, i Google Chrome, Office 365, på MAC og iPad. Du får lese- og skrivestøtte på bokmål, nynorsk og engelsk og det er mulighet til å velge flere språk. Programmene brukes i den først lese- og skriveinnlæringen med opplesning av bokstavlyder, til korrekturlytting, i språkundervisningen og av elever med dysleksi.

LEGO Education Mindstorms EV3
Kreativ læring i naturfag og valgfag. Praktisk anvendt robotteknologi inspirerer og motiverer elevene til å lære aktivt, kreativt og virkelighetsnært. Elevene får byggeutfordringer på flere nivå og gjør eksperimenter og analyser med innslag av programmering og datalogging.

WeDo 2.0
Eksperimenterende naturfag for de yngste elevene. Her er det fokus på natur, teknologi, konstruksjon og programmering samtidig som elevene trener problemløsning, kritisk tenkning, samarbeid og kommunikasjon.