Martela

Martela

Stand: C:28
E-post: inger.bucher@martela.com
Telefon: +47 23 28 38 50

Martela er et ledende selskap i Norden innen optimalisering av arbeidsplasser tilpasset bedriftens medarbeidere og arbeidsoppgaver. På samme måte jobber vi med optimalisering av læringsmiljøer hvor vi er opptatt av å skape læringsmiljøer og kreative steder der intellektet kan utvikles.

Læringsmetoder er i kontinuerlig utvikling og behovene til læringsmiljøene endres i takt med denne utviklingen. Variasjonsmuligheter er en viktig faktor i forbindelse med planlegging, ikke minst fordi arbeidsmåtene kan variere fra lærer til lærer og fra fag til fag. Dagens læring og undervisning er allsidig, og undervisningslokalene må derfor være enkle å tilpasse og endre til de ulike situasjonene. Martela fokuserer på å holde seg oppdatert på hva som skjer innen skole og pedagogikk. På denne måten kan vi tilby inspirerende miljøer for elever i alle aldre.