Lørenskog Kommune

Lørenskog Kommune

Stand: C:29
E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no
Telefon: 67934000

Vi er ca. 2400 ansatte som jobber i sektorene helse og omsorg, kultur og idrett, oppvekst og utdanning, teknisk sektor samt stabsavdelinger innen økonomi, organisasjon og teknologi. Våre medarbeidere er blant annet:

– Helsepersonell

– Pedagogisk personell

– Teknisk personell (eksempelvis bygg, vann og avløp, eiendomsforvaltning)

– IT-personell

– Organisasjon og ledelse

– Økonomi

– Jurister

 

Visjonen til kommunen er «Grønn, Sunn og Mangfoldig» og verdiene våre er åpen, troverdig og engasjert. Kommunen er en vekstkommune og har en kommuneplan som gir en tydelig retning fremover. Vi satser også på å digitalisere våre tjenester slik at vi kan møte innbyggerne og næringsliv også i digitale kanaler. Vi tilbyr spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid, pensjonsordning i kommunal pensjonskasse og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger.

Velkommen til oss!