Lingit

Lingit

Stand: D:03
E-post: ingunn@lingit.no
Telefon:

Lingit utvikler programvare som hjelper til med rettskriving, ordvalg og opplesing i tekstprogrammer.Vi jobber for at alle skal få like muligheter.
Vår unike programvare er godkjent som hjelpemiddel og elever med dysleksi kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte.
Vi tilbyr også løsninger for skoler, med mulighet for tilpasning til hver enkelt elev.
Lingit leverer lese- og skrivestøtte på bokmål/ nynorsk, engelsk, tysk, fransk og spansk.