Ut av klasserommet

Ut av klasserommet

Stand: F:10
E-post: KS: kommunespillet@ks.no/Engineerium: post@engineerium.no/Norges Bank: post@kunnskap-norgesbank.no/NHO: besok@nho.no
Telefon: KS: 415 58 700/Engineerium: 454 75 662/Norges Bank: 22316669/NHO:

Ut av klasserommet

– Interaktive læringssentre

Norges Bank, KS, NHO, Engineerium, Nordea og The Salmon utgjør nettverket Ut av klasserommet og tilbyr samfunnsaktuelle og engasjerende læringsspill for skoleklasser.

 

Tverrfaglige læringsspill

Læringssentrene kan vise til både tverrfaglighet og dybdelæring innenfor sitt fagområde. Til sammen dekker sentrene alle de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Tematikken favner vidt fra økonomi og realfag til næringsliv og lokaldemokrati. Hvert besøk er gratis og tar fra to til tre timer. De ulike pedagogiske oppleggene dekker kompetansemål i flere læreplaner, kan brukes tverrfaglig og i mange fag. Målgruppene favner elever fra 9. trinn og ut videregående skole, men alle læringssentrene tar også imot andre interesserte grupper.

Kommunespillet i KS Besøkssenter:

I KS Besøkssenter kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene lærer om lokaldemokrati, medbestemmelse og hvordan en kommune styres. Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag. For mer informasjon og booking: ks-ung.no

Norges Banks kunnskapssenter:

Kunnskapssenteret er en innovativ ​læringsarena bygd rundt det interaktive spillet Horisont, hvor elevene får innsikt i Norges Banks oppgaver og sentrale økonomiske problemstillinger. Horisont tar spillerne med på et tankeeksperiment: Hvordan går det hvis vi fjerner de grunnleggende brikkene i en moderne økonomi? Og hva skjer når vi sammen skal bygge dem opp igjen? For mer informasjon og booking: kunnskap-norgesbank.no

Engineerium:

På Engineerium får elevene dine være ingeniører for en dag i det interaktive læringsspillet Engineering Challenge, hvor man lærer om olje og gass, teknologi og innovasjon. Innholdet i spillet er forankret i læreplanverket innenfor både realfag og samfunnsfag, samt utdanningsvalg på ungdomsskolen. For mer informasjon og booking: engineerium.no/engineering-challenge.html

NHO Besøkssenter:

​På NHO Besøkssenter lærer skoleklasser om næringslivet og bedriftenes rolle i samfunnet gjennom dialog, filmer og spill. Temaer som gjennomgås er hva bedrifter bidrar med til samfunnet, hvordan velferd finansieres, hva næringslivet er og yrkesmuligheter i næringslivet.  For mer informasjon og booking: nho.no/om-nho/artikler/nho-besokssenter

The Salmon – kunnskapssenter om havbruk:

The Salmon er et interaktivt kunnskapssenter hvor elevene blir kjent med en av Norges viktigste næringer — lakseoppdrett. Primærmålgruppe for skoleprogrammet er elever på 8.–10. trinn. Gjennom et pedagogisk program og med bruk av interaktive stasjoner og nettbrett vil elevene tas med på en engasjerende reise gjennom senteret. Konkurranseelementer med premiering vil også bygge opp under engasjementet og læringsopplevelsen. For mer informasjon og booking: https://www.thesalmon.com/skolebesok

Nordeas besøkssenter – Interaktivt spill om personlig økonomi

Ta Kontroll er et spill om personlig økonomi for skoleelever. Vi har et besøkssenter hvor skoleklasser kan komme og spille det interaktive spillet gratis. Spillet passer for 9. trinn, 10. trinn og VGS1. Her får elevene en grunnleggende forståelse og kunnskap om pengenes verdi, inntekt og forbruk. Spillet gir også et innblikk i bankenes rolle i samfunnet og noen av de yrker som finnes innen banknæringen. For mer informasjon og booking: https://www.nordea.no/privat/ditt-liv/ung/ta-kontroll.html

 

 

1