Kommuneforlaget AS

Kommuneforlaget AS

Stand: B:04
E-post: kundeservice@kommuneforlaget.no
Telefon: 24 13 28 50

Vi ønsker å tilby lærere lærings- og øvingsarenaer der elevene kan jobbe på nye måter, på sitt nivå og etter egne interesser. Sammen med elever, pedagoger, skoleledere og skoleforskere utvikler Kommuneforlaget digitale verktøy som vil gjøre det enklere for læreren å drive tilpasset opplæring. Deling og datautveksling er sentralt i dette arbeidet.

Kommuneforlaget er en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til offentlig sektor, og har blitt kåret til en av Norges mest innovative virksomheter.