Klassetrivsel

Klassetrivsel

Stand: A:17
E-post: info@klassetrivsel.no
Telefon: 21 98 40 81

Skolevisjoner AS, som driver Klassetrivsel, eies og drives av tidligere lærere. Vår misjon er å utvikle, markedsføre og drive løsninger, som hjelper med å få innsikt i og overblikk over relasjoner, trivsel og klima/miljø/kultur til å kunne utvikle og forbedre fellesskap og livskvalitet blant og for mennesker.

Få inspirasjon, tid og energi til  trivsels- og relasjonsarbeidet: Klassetrivsel er ett nettbasert verktøy til å kartlegge elevenes trivsel og relasjoner. Verktøyet er til deg som jobber med elever på alle trinnene i den norske grunnskolen (både barneskolen og ungdomsskolen) og i videregående skole.

Klassetrivsel er et nyttig og effektivt verktøy både i forbindelse med klasseromsledelse og i samarbeidet mellom skole og PP-tjeneste. Klassetrivsel gir overblikk i skolen sitt kontinuerlige og systematiske arbeid for å fremme elevenes skolemiljø og den enkeltes trivsel (opplæringslovens kap. 9A).

I Klassetrivsel settes egne undersøkelser opp enkelt og effektivt. Lag undersøkelser til en eller flere klasser, eller grupper av elever, og straks etter få vist elevenes svar i oversiktlige rapporter med bla. sosiogram.

Les mer her: www.klassetrivsel.no – fordi alle skal trives på skolen!