Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Stand: C:31
E-post: ilka.nagel@hiof.no
Telefon: 69 608197

Møt HiØs seksjon for IKT og læring på stand for å høre mer om hvordan vi jobber med å øke læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse. Vi forteller om våre studier og også hvordan du, som enkeltlærer, eller dere, som skole, kan få tilgang til de kompetansehevende ressursene våre – helt gratis! 

Avdeling for lærerutdanning har et stort spekter av etter- og videreutdanninger retter mot barnehage- og skolesektoren. Digital kompetanse er et satsingsområde ved avdelingen. Våre nettstudier er organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse / IKT er svært populære.

Studiene hever kompetansen din innenfor digital kompetanse og utvikler dine evner til å bruke IKT i ditt daglige virke som lærer.