GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

Stand: G:15
E-post: forlag@gan.aschehoug.no
Telefon: 24 14 76 25

GAN Aschehoug er et undervisningsforlag som tilbyr bøker, apper og materiell for barnehage, grunnskole og SFO/Aktivitetsskolen.

Vi utvikler nyttig og praksisnært undervisningsmateriell av høy kvalitet, hvor hovedfokuset er funksjonalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet. Forlaget søker alternative tilnærmingsmåter til læring og utvikling hos alle. Vi ønsker å være best på å utvikle læremidler som fremmer helhetlig utvikling!

Besøk oss for å lære mer om Skriv og les, Bokbussen, Språkkista, og Micro:bit!

GAN Aschehoug logo