Eplehuset

Eplehuset

Stand: H:10
E-post: marit.rasmussen@eplehuset.no
Telefon: 98424098

Gjennom mange år har Eplehuset bygget opp solid erfaring og kompetanse for å være en trygg, lokal og tilstedeværende ressurs for alle aktørene i utdanningsløpet. Vi vet at læringsmålene ikke nås ved å bare dytte datautstyr inn i klasserommet. Derfor er vårt fokus på den pedagogiske bruken av utstyret, og Eplehuset er med i alle delene av økosystemet. Vi vet også at for å få til den utviklingen din skole eller organisasjon ønsker, så er det mange elementer å holde oversikt over og samtidig følge opp – men vi er din samarbeidspartner i hele prosessen.  Vi har et eget team som jobber med fullt fokus på hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Teamet består av tekniske konsulenter, pedagoger og rådgivere med mange års fartstid. Vi har erfaring og kompetanse på implementering av og opplæring i bruk av digitale verktøy i små og store kommuner. Sammen med deg og din organisasjon finne de beste løsningene.