Bruk Hue

Bruk Hue

Stand: H:02
E-post: info@brukhue.no
Telefon: 004798636029

NYE Bruk Hue er et interaktivt og digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet av Røde Kors og Telenor. Det består av interaktive historier som elevene blir kjent med hjemme, og en undervisningsdel basert på klassens svar til felles gjennomgang i klasserommet. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle lærere som underviser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Lærer finner alt materiell tilgjengelig på www.brukhue.no

Målet er å forebygge digital mobbing ved å engasjere og bevisstgjøre elever, orientere om de juridiske og emosjonelle konsekvensene av digital mobbing, samt å skape mot så elevene selv ta en aktiv rolle dersom de opplever eller observerer mobbing.

Programmet har også mål om å øke elevers nettvett gjennom å løfte fram ulike dilemmaer dagens unge kan møte, peke på hva som er lov og ikke lov, smart og ikke smart, samt å skape refleksjon og diskusjon i klasserommet. Bruk Hue tror at jo flere som får høre de samme budskapene, jo større er sjansen for å faktisk lykkes med anti-mobbearbeidet. Derfor har vi satt oss et ambisiøst mål om å nå 300.000 elever innen 2020.